Varatuomari,
Kiinteistönvälittäjä LKVon erikoistunut tekemään perunkirjoituksia, joiden yhteydessä on realisoitava omaisuutta, kuten asunto.

Perunkirjoitus

Asiantuntemuksella laadittu perukirja vähentää veroseuraamuksia.

Varatuomari ohjeistaa kuinka vältetään tilanne, jossa kuolinpesänosakas joutuisi
henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan velasta.

Olemme täyden palvelun toimisto, varatuomarilla on myös kiinteistönvälitysoikeudet LKV, joten tarvittaessa voimme asianmukaisesti realisoida esimerkiksi asunnon, kesämökin tai liikehuoneiston.

Perunkirjoituspalkkio on mahdollista maksaa joko vainajan tilillä olevista varoista tai vasta omaisuuden realisoinnin jälkeen, jolloin kuolinpesänosakkaan ei tarvitse käyttää omia varojaan.

Tilaamme puolestanne virkatodistukset, kutsumme osakkaat lainmukaisesti, järjestämme perunkirjoitustilaisuuden, laadimme perukirjan, toimimme uskottuina miehinä, arvioimme omaisuuden, annamme testamentin tiedoksi, toimitamme perunkirjan verohallintoon ja hoidamme kaikki perunkirjoitukseen liittyvät kuolinpesäkohtaiset toimet.

Perukirja

Selvitämme muun muassa seuraavat asiat, jotka perukirjasta tulee käydä ilmi:
 1. perittävän tekemä testamentti,
 2. perittävän solmima avioehtosopimus,
 3. perättävälle tai tämän aviopuolisolle annettuun lahjaan liitetyt avio-oikeusmääräykset,
 4. perittävälle tai tämän aviopuolisolle tehtyyn testamenttiin liitetyt avio-oikeusmääräykset tai määräykset testamentin viimesaajan asemasta,
 5. henkivakuutuksen edunsaajanmääräyksen liitetty avio-oikeusmääräys,
 6. kiinteä ja irtain omaisuus ja niiden saantokirjat tain niitä koskevat rekisteritiedot,
 7. tiedot haltijapapereista
 8. tiedot perittävän sitoumuksista,
 9. tieto perittävän antamista ennakkoperinnöistä ja sellaisista hänen kolmen viimeisen elinvuotensa aikana antamistaan lahjoista, jotka on otettava huomioon perintöveroa määrättäessä,
 10. tieto siitä, milloin perukirja on laadittu ensiksi kuolleen puolison jälkeen, sekä
 11. tieto siitä, saavatko viimeksi kuolleen puolison jälkeen toimitettavassa pesänjaossa ensiksi kuolleen puolison toissijaiset perilliset puolet tai siitä poikkeavan osuuden lesken pesästä.

Henkilöt ja ansioluettelot

Heikki Lampela

 • Laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV
 • Varatuomari
 • Juristintutkinto Helsingin Yliopisto
 • Helsingin kaupunginvaltuutettu 2005- 2008
 • Helsingin raastuvanoikeudessa vs. oikeusneuvosmies 1992 – 1993 (käräjätuomari)
 • Nimismiehenä toiminut 1989 ja 1990
 • Asianajaja 1997 – 2019
 • Lakiasiaintoimisto 1993 lukien, josta alkaen tehty asuntokauppoja erityisesti avioerojen ja perintöjen yhteydessä.
 • Rakennusliikkeen toimitusjohtaja Pintakäsittely Lampela Oy 3.11.2017 – 16.9.2019
 • Luutnantti Helsingin kunniakomppania

Miksi valita Laki & Osake LKV Oy​

Perunkirjoituspalkkion voi maksaa myöhemmin vainajan tililtä tai vasta omaisuuden realisoinnin jälkeen.

Varatuomari laatii kokemuksella perukirjan, hoitaa kuolinpesän kaikki asiat ja myös realisoi kuolinpesän omaisuuden, kuten asunnot.

Meillä on kiinteistönvälitysoikeudet LKV.

Ansiokasta osaamista juridiikasta, asiakaspalvelusta ja myyntityöstä yli 20 vuoden ajalta.

Erityisosaamisemme on laatia oikean sisältöiset ja tarvittavat asiakirjat veroseuraamusten minimoimiseksi ja riitaisuuksien välttämiseksi.

Asuntojen välityspalkkio: 3 % velattomasta kauppahinnasta, johon lisätään arvonlisävero. Asuntojen välityspalkkion suuruus voidaan myös sopia tapauskohtaisesti.

Turvallinen kauppakirja

Osaamisemme takaa, että kauppakirjaan on kirjoitettu läpinäkyvästi kaikki kauppaan vaikuttavat seikat.

Laatimamme kauppakirja sisältää sovitut ja tarvittavat pätevät kauppaehdot.

Näin sekä myyjä että ostaja ovat tietoisia mitä ja millä ehdoilla on myyty ja ostettu. Tällöin osapuolet voivat turvallisin mielin allekirjoittaa kauppakirjan välttyen riitaisuuksilta kaupanteon jälkeen.

Tarkistamme myös myyntivoiton verovapauden edellytykset.

On järkiratkaisu antaa asuntonne meille myyntiin.

Kuolinpesän kauppakirjat

Kuolinpesätilanteessa on erityisen tärkeää huomioida perintökaaren ja verolain säännökset. Tällöin voi olla tarve ensin laatia osituskirja ja vasta sitten kauppakirja. Näin myyntivoitosta ei tarvitse maksaa lainkaan myyntivoittoveroa, jos muut verovapausedellytykset täyttyvät.

Jos myyjänä on kuolinpesä, on turvallista, että me teemme kaupat.

Avioerot kauppakirja​

Avioerotilanteessa huomioidaan avioliittolain ja verolain säännökset. Tällöin voi olla tarve ensin laatia osituskirja ja vasta sen jälkeen kauppakirja. Näin myyntivoitosta ei tarvitse maksaa lainkaan myyntivoittoveroa, jos muut verovapausedellytykset täyttyvät.

Avioerotilanteessa on turvallista, että me myymme asuntonne.

Ilmainen arviointi kohteestanne

Meillä on käytössä kauppahintatilastoja, jotka eivät ole kuluttajien saatavilla. Näistä selviää alueenne kauppahinnat toteutuneista kaupoista ja jopa teidän taloyhtiöstänne myytyjen asuntojen todelliset kauppahinnat.

Nämä todelliset asuntoonne liittyvät hintatiedot, yleisen markkinatilanteen kehityssuunnan hahmottaminen ja kohteen yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen edesauttavat asuntonne myyntihinnan määrittelyssä.

Arviointiin vaikuttavat myös huoneiston kunto, muunneltavuus huoneiden lukumäärässä, valoisuus, näkymät huoneistosta, talon ja sen lähiympäristön yleisilme, alueen kehityssuunnitelmat, liikenneyhteydet ja lähellä olevat palvelut.

Myyntikohteiden markkinointi

Kohteet laitetaan esille mahdollisimman myyvästi Oikotielle ja Etuoveen. Näin kaikki asuntoa etsivät ostajat noteeraavat myös teidän myynnissä olevan asuntonne.

Olemme aktiivisesti yhteydessä ostajiin ja myyvästi esittelemme heille kohdetta saaden heidät tekemään hyvähintaisen ostopäätöksen.

Asunto-osakkeet

Ennen kaupantekoa välittäjän on osattava antaa ostajalle kaikki ne tiedot, joiden voidaan olettaa vaikuttavan kauppaan.

Tämän jälkeen kauppakirja tulee laatia siten, että siitä käy ilmi kaikki välittäjän ostajalle antamat tiedot asuntoa koskevista seikoista, jotka ovat merkityksellisiä ostajan tekemän ostopäätöksen kannalta.

Näin varmistamme, että kauppakirja vastaa sisällöltään sitä mitä osapuolten on katsottava sopineen.

Selvitämme aina myös myyntivoiton verovapauden edellytykset.

Omakotitalot

Omakotitaloa myytäessä varatuomarin tasoinen osaaminen edesauttaa kaikilta ehdoiltaan pätevän kauppakirjan laadinnassa. Kauppakirjaan on kirjoitettava avoimesti ja läpinäkyvästi mahdollisesti kyseisessä kohteessa tarvittavat pätevät vastuunrajoituslausekkeet. Tällöin sekä myyjä että ostaja ovat tietoisia mitä ja millä ehdoilla on myyty ja ostettu välttyen riitaisuuksilta. Selvitämme aina myös myyntivoiton verovapauden edellytykset.

Kesämökit, huvilat

Olkoon myynnissä sitten mikä tahansa vapaa-ajan asunto vaatimattomasta kesämökistä hulppeaan huvilaan, kauppakirjan riittävästi yksilöidyillä ja pätevillä ehdoilla vältetään mahdolliset riitaisuudet. Varatuomari kykenee lain edellyttämän vaatimustason mukaisesti yksilöimään myyjän ja ostajan välillä sovitut mahdollisesti tarvittavat pätevät vastuunrajoituslausekkeet. Näin on avoimesti ja läpinäkyvästi saatettu sekä myyjän että ostajan tietoon mitä ja millä ehdoilla on myyty ja ostettu.

Saarimökit

Erityisen mielekkäänä pidämme saarikohteiden myyntiä. Saariston ja avomeren tunnelma on vertaansa vailla oleva elämys. Ihaileva asenteemme välittyy ostajille saaden heidät tekemään hyvähintaisen ostopäätöksen. Kohteen esittely on meille vaivatonta sillä meiltä löytyy vene ja merenkulkutaito.

Liikehuoneistot​

Myymme liikehuoneistonne ja halutessanne hankimme teille liiketoimenne jatkajan. Näin saatte kaksi kauppahintaa: yhden liikehuoneistostanne ja toisen liiketoiminnan jatkamisesta.

Tule meille töihin

Tulostavoitteellisuus ja vastuuntunto ratkaisee, hakeudu meille töihin.

Soita Heikki Lampelalle 040 503 84 84.

Yhteystiedot

Yhtiö: Laki & Osake LKV Oy
Osoite: Oikeustalo, Porkkalankatu 13 C, 00180 Helsinki
Puhelin: 040 503 84 84
Sähköposti: heikki.lampela@lakiosake.fi

Yhteydenottolomake

Pyydä ilmainen hinta-arvio tai kysy mieltäsi askarruttavasta seikasta lähettämällä lomake tai soittamalla numeroon 040 503 84 84  ma-su, myös iltaisin.